CD Vnitřní směrnice

pro rok 2020

 

50 vzorů vnitřních směrnic

pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu. 

 

 

 


 


Vnitřní směrnice a vzory smluv